Konstrukcija

     

Konstrukcije za kačenje ozvučenja i rasvete:

U ponudi imamo aluminijumske noseće konstrukcije različitih preseka i dužina kao i krovnu konstrukciju PROLYTE MPT 13 x 11 metara, 8 metara visine sa dodatnim stubovima i traverzama za kačenje ozvučenja nosivosti do 1200 kg po strani.

Takođe su moguće i manje dimenzije krovne konstrukcije sa tendom i to: 7x7m, 9x7m, 10x7m, 10x10m i 13x11m.
Posedujemo sertifikate za bezbedno rukovanje opremom za dizanje tereta u industriji zabave.

Za manje raspone i manje terete u poudi imamo liftove sa čekrkom DOUGHTY Zenith nosivosti 200 Kg i maksimalne visine 6,5m.

Motori: PROLYFT i CHAINMASTER 1t, sa kontrolom