Bina

     

U ponudi imamo Prolyte Stagedex aluminijumsku montažnu binu koja se sastoji od segmenata 1x2m i 1x1m.
Moguća je montaža na raznim visinama, ili stepenasto od 0.2m do 1.9m kao i strma ravan za lakši prilaz bini.
Bina je original fabrička i poseduje sertifikat o nosivosti do 750 Kg/kvm. Uz binu ide stepenište odgovarajuće visine, ograda i platno za opšivanje bine.